Die Bosveld aan die punte van jou vingers.

Advertering Pryslys
Paket Beskrywing Prys
Banier Advertensie 'n Advertenise in 'n skuif-banier bo-aan een bladsy (per bladsy). R † †200
Banier op alle bladsye 'n Skuif-banier advertensie bo-aan elke bladsy. R 500
Bladsy Advertensie Die besigheid/individu ontvang 'n webblad om op te adverteer. R † †400
Gedetaileerde Advertensie 'n Logo, skakel, besigheid/individu se naam, kontakbesonderhede, adres en verduideliking aan die bokant van die bladsy. R † †150
Gratis Lysting Die besigheid of individu se naam, telefoonnommer en adres word onder Gratis Lystings gelys, op die ooreenstemmende bladsy. Gratis
Item Lysting Items op 'n advertensie gelys (bv. 'n item te koop). R † †50
Item Lysting Opdatering Opdaterings gedoen of vervanging van 'n item. R † 25
Logo Duimnaelprentjie 'n Logo, wat na die besigheid/individu se webtuiste skakel, word aan die regterkant van die ooreenstemmende bladsy gesit. R † †100

Kopiereg © 2013 Thabazimbi.net

Ontwerp deur Deltaweb, professionele webtuistes vanuit Thabazimbi.